Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2011

Lubieniecki
8503 07cf 500
Reposted frometerycznosc eterycznosc viakasias3112 kasias3112
Lubieniecki

June 26 2011

Lubieniecki
9459 404e
Reposted frombrunettes brunettes
Lubieniecki
Lubieniecki
8322 1db9 500
Reposted fromelegy elegy vianicegirls nicegirls
Lubieniecki
3016 8b67 500
Reposted fromvifon vifon vianicegirls nicegirls
Lubieniecki
3192 1046 500
Reposted fromvifon vifon vianicegirls nicegirls
Lubieniecki
3295 d555 500
Reposted fromvifon vifon vianicegirls nicegirls

June 20 2011

Lubieniecki

June 19 2011

Lubieniecki

June 16 2011

Lubieniecki

Cześć, pozwól, że Ci coś powiem. Może to nie jest nawet warte Twojej uwagi, ale… Czy czułaś kiedyś, że masz wszystko? Czy byłaś kiedyś w stanie powiedzieć, że już niczego więcej nie potrzebujesz? Ludzie są dziwni. Definiują wszystko jako bogactwo i sukces zawodowy. Nawet nie zdają sobie sprawy jak bardzo się mylą. Powiem Ci, co dla mnie jest wszystkim. „Wszystko” to dla mnie poranek, gdy budzę się rano i mimo świadomości o czekającym mnie ciężkim i męczący dniu coś powoduje uśmiech na mojej twarzy. Jest to również uczucie, że mam do czego wrócić, że wiem, po co żyję. 

 

Może nie zdefiniuję Ci tego, jak jakiś filozof, więc  powiem Ci to wprost. Wszystko, to dla mnie chwila, gdy Cię widzę. Moment,  w którym Twoje oczy wyłapują moją sylwetkę wśród tłumu, a na Twojej twarzy maluje się najpiękniejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałem. To właśnie powoduje, że nie chcę nic więcej.

 

Wszystko to Ty.

— "Lubienieckie Przemyślenia"
Lubieniecki

Czy wiesz, jak to jest, gdy cały świat znika?

Istniejesz tylko Ty, nic więcej, czas już nie umyka

Czy znasz tę chwilę, gdy nic się nie liczy?

Nie odczuwasz już szczęścia, ani goryczy

Ten moment, gdy wszystko staje się tak błache

Że nie wydaje się, być uwagi twojej warte

Chwila, w której wydaje się wszystko już mieć

Ten dziwny moment nazywa się… Śmierć

— Lubieniecki

June 15 2011

0582 6e64 500
Reposted fromtayfun tayfun viaredheads redheads
Lubieniecki
2164 2542 500
Reposted bycamillee camillee
Lubieniecki
2163 8e0d 500
Lubieniecki
4527 ba3e

June 14 2011

Lubieniecki
1350 145b
My friend... she's so fuckin' HOT!
Reposted fromredheads redheads
Lubieniecki
8580 fa12 500

June 12 2011

Lubieniecki
0195 eaf9 500
Gal Gadot <3

June 07 2011

Lubieniecki

Kolejna kropla o chodnik się rozbija

Kolejny piorun ulotnie niebo rozcina

Ludzie wkoło biegają, szukają schronienia

By swe głowy zatroskane uchronić od zmoczenia

Idę. Czuję krople uderzające w moją twarz

Każda z nich, to jedna myśl, jeden obraz

To uczucie, gdy wiesz, że to jedyne, co masz

Motywuje, by nigdy się nie poddać

Ludzie uciekają, a ja idę, milczę

Wszystkie nowe myśli w mej głowie liczę

Reszta świata nie istnieje, jestem tylko ja

Moja kawa, słuchawki, muzyka w duszy gra

I On, spada na mnie, jakby na życzenie

Przywołując każde przyjemne wspomnienie

Idę przed siebie i tylko myśl o Twym uśmiechu

Każe mi iść naprzód, gonić Cię, lecz bez pośpiechu

Budzę się. Ostatnia kropelka spływa mi po skroni

Wracam do rzeczywistości , swoich marzeń bronić

 

— Lubieniecki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl